نوزاد پسر پانزده روزه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

نوزاد پسر پانزده روزه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد پسر در هنگام تولد در بیمارستان سرپل‌ذهاب دچار دیسترس تنفسی شده و به مرکز درمانی محمد کرمانشاهی در کرمانشاه انتقال داده شده است و در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تحت درمان است.

پدر این نوزاد نامشخص است و مادر نوزاد که از نظر روحی و روانی وضعیت ثابت و نرمالی نداشته از بیمارستان فرار کرده و متواری است.

تمام هزینه‌های نوزاد به دلیل نداشتن شناسنامه و بیمه به صورت آزاد محاسبه می‌شود و این نوزاد به دلیل نداشتن پدر و مادر پس از درمان باید به شیرخوارگاه تحت نظر بهزیستی کرمانشاه تحویل داده شود.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار