نوزاد تازه متولد(قل اول) به علت نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه متولد(قل اول) به علت نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه متولد به همراه قل دیگر خود به علت نارس بودن در بیمارستان بستری شده و تحت مراقبت و درمان می باشد.

مادر نوزاد به دلیل فقر مالی سوء تغذیه شدید دارد و به همین علت هر دو نوزاد، نارس متولد شده اند.

پدر نوزاد بیکار است و خانواده با 4فرزند در یک منزل استیجاری در زابل زندگی می کنند و از طریق یارانه امرار معاش می کنند.

این خانواده شرایط اقتصادی خوبی ندارند تا بتوانند هزینه بیمارستان را پرداخت کنند و چشم امید به یاری و حمایت هم میهنان عزیز دارند تا هر دو نوزادشان به بهبودی کامل دست یابند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت