نوزاد پسر تازه‌متولد به دلیل نارس‌بودن بستری شده است.

نوزاد پسر تازه‌متولد به دلیل نارس‌بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد پسر تازه متولد به دلیل نارس‌بودن در بیمارستان رازی سراوان بستری شده است.

پدر این نوزاد بیکار است و از ناحیه دست راست فلج است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با پنج فرزند در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای سراوان ساکن هستند و تنها منبع درآمدشان یارانه است و شرایط مالی بسیار ضعیفی دارند.

این خانواده قادر به پرداخت هزینه درمان فرزندشان نیستند و برای درمان نوزاد تازه‌متولدشان نیاز به یاری و کمک هم‌میهنان عزیز دارند تا بتوانند به زودی شاهد سلامتی او باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار