نوزاد پسر تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است.

نوزاد پسر تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد پسر تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان افشار یزد بستری شده است و تحت مراقبتهای ویژه می‌باشد.

سرپرستی این نوزاد به علت زندانی بودن پدر بر عهده مادر است که وی نیز علیرغم ایرانی بودن هیچگونه مدارک هویتی ندارد و بدین جهت شرایط مساعدی برای کارکردن ندارد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در منزلی استیجاری در یزد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

به دلیل اینکه این نوزاد بیمه ندارد هزینه‌های درمان وی بسیار سنگین می‌باشد و پرداخت آن از عهده خانواده خارج است و برای تأمین هزینه، به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیازمند می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت