نوزاد پسر تازه‌متولد به دلیل افت قند خون بستری شده است.

نوزاد پسر تازه‌متولد به دلیل افت قند خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد پسر تازه متولد به همراه قل دیگر خود، به دلیل افت قند خون در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با هفت فرزند خود در منزل شخصی در روستای سفیدابه زاهدان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

این نوزاد از اتباع افغانی است و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد و هزینه‌های درمان او به صورت آزاد محاسبه شده است.

این خانواده شرایط اقتصادی خوبی ندارند تا بتوانند هزینه بیمارستان را پرداخت کنند و چشم امید به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند تا هر دو نوزادشان به بهبودی کامل دست یابند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت