نوزاد پسر به دلیل نارس بودن و نارسایی ریه‌ها بستری شده است.

نوزاد پسر به دلیل نارس بودن و نارسایی ریه‌ها بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد پسر به دلیل نارس بودن و نارسایی ریه‌ها در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر این نوزاد بیکار و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در روستای داران اصفهان و در منزل مادربزرگ سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده قادر به تأمین هزینه درمان این نوزاد تازه‌متولد نمی‌باشند و برای درمان او به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت