نوزاد قل سوم تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد قل سوم تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد قل سوم به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر بوده که در حال حاضر به دلیل تصادف و آسیب پا قادر به کار کردن نیست و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه نه فرزند خود در منزلی استیجاری در یاسوج سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

این قل به همراه دو قل دیگر خود از بدو تولد تحت درمان بوده‌اند و دو قل دیگر هفته گذشته به کمک حس مهر و مهریاران حس مهری ترخیص شده‌اند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر این نوزاد قادر به تامین تمام هزینه‌های درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیر

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما