نوزاد قل دوم به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد قل دوم به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد قل دوم به دلیل نارس بودن در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

این نوزاد یک خواهر دوقلو دارد که وی نیز تحت مراقبت و درمان بوده و با حمایت مهریاران حس مهر از بیمارستان مرخص شده است.

پدر نوزاد نصاب درب و پنجره است و مادر نوزاد خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل پدری در یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، شنوایی سنجی و ...

پدر و مادر این نوزاد توانایی پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت