نوزاد قل دوم به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد قل دوم به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد قل دوم به دلیل نارس بودن در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

این نوزاد یک برادر دوقلو نیز دارد که خوشبختانه در سلامت جسمی کامل بسر می‌برد.

پدر نوزاد مدت پنج ماه است که مفقود شده و خانواده هیچ اطلاعی از وی ندارند.

مادر به همراه چهار فرزند خود در روستایی از توابع یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، شنوایی‌سنجی و ...

این نوزاد از اتباع افغانی می‌باشد و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه می‌شود.

مادر این نوزاد توانایی پرداخت هزینه درمان فرزندش را ندارد و به یاری مهریاران عزیز نیازمند می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت