نوزاد دوماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد دوماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد دوماهه به دلیل نارس بودن، در بیمارستان افضلی‌پور کرمان بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود پانصدهزار تومان است.

این خانواده با تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در جیرفت سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 60 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، توانبخشی، اکو و ...

با توجه به طولانی بودن مدت درمان و بالا بودن هزینه درمان این نوزاد، این خانواده توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان او را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت