نوزاد دختر تازه متولد به دلیل هیدروسفال بستری شده است.

نوزاد دختر تازه متولد به دلیل هیدروسفال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد دختر تازه متولد به دلیل ابتلا به بیماری های هیدروسفال، مننگوسل(بیرون زدگی پرده اطراف نخاع یا ریشه های عصبی نخاع از پشت مهره) شکاف کام و شکاف لب بستری شده است. 

چشم چپ این نوزاد از بدو تولد نابینا بوده است.

پدر نوزاد کارمند اداره آب و فاضلاب و مادرش خانه دار است.

خانواده این نوزاد از بدو تولد وی را در بیمارستان رها کرده و حاضر به پذیرش مسئولیت در قبال نوزاد نمی باشند و این نوزاد پس از ترخیص از بیمارستان به شیرخوارگاه اصفهان منتقل می شود.

این نوزاد دختر با توجه به بیماری های متعددی که دارد و نیز عدم حمایت خانواده از وی، جهت تامین هزینه های درمان به یاری و حمایت هموطنان عزیز نیازمند می باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت