نوزاد دختر تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است.

نوزاد دختر تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد دختر تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر کشاورز روزمزد می باشد و در حال حاضر به دلیل نبود کار، بیکار است و مادرش نیز خانه دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در خانه ای اجاره ای در روستایی از توابع شهرستان ازنای لرستان زندگی می کنند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان نوزادشان نیستند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت