نوزاد دختر تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است.

نوزاد دختر تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد دختر تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر روزمزد می باشد و در حال حاضر بیکار است و مادرش نیز خانه دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در خانه ای اجاره ای در خرم آباد زندگی می کنند.

با توجه به وضعیت مالی خانواده این نوزاد، این خانواده توانایی تأمین هزینه بیمارستان را ندارند و برای درمان فرزندشان به کمک شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت