نوزاد تازه‌متولد قل2 به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد قل2 به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد قل دوم به دلیل نارس بودن در بیمارستان طالقانی ایلام بستری شده است.

پدر نوزاد در زندان بسر می‌برد و مادر که خانه‌دار است به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای ایلام سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

این نوزاد به همراه قل دیگر خود از بدو تولد تحت درمان بودند و قل اول به دلیل نیاز به مراقبت بیشتر، فعلا ترخیص نشده است.

مادر نوزاد توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان فرزندش را ندارد و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده