نوزاد تازه‌متولد قل1 به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد قل1 به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد قل اول به دلیل نارس بودن در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر نوزاد که مشکل ذهنی دارد کارگر شهرداری و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در منزلی استیجاری در زارچ یزد سکونت دارند و شرایط مالی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 58 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

این نوزاد به همراه قل دیگر خود از بدو تولد تحت درمان بوده‌اند و هزینه های درمان قل دوم نیز با کمک مهریاران حس‌مهر تامین شده است.

پدر و مادر این نوزاد قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت