نوزاد تازه‌متولد قل1 به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد قل1 به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به همراه قل دیگر خود به دلیل نارس بودن در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر این نوزاد که کارگر روزمزد بوده مدتی است بیکار شده و مادر نوزاد خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزل شخصی در طبس خراسان جنوبی سکونت دارند و به علت بیکاری پدر و همچنین پرداخت قسط منزل، با مشکلات مالی زیادی مواجه هستند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 27 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر این نوزاد قادر به تامین کل هزینه‌های درمان فرزندشان نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده