نوزاد تازه‌متولد قل1 به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد قل1 به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به همراه قل دیگر خود به دلیل عفونت ریه و تنگی نفس در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است و بایستی تحت مراقبتهای ویژه قرار گیرد و هر چه سریعتر درمان شود.

پدر این نوزاد کارگر میدان تره‌بار و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در تهران سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند تا هر دو نوزادشان به بهبودی کامل دست یابند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت