نوزاد تازه‌متولد قل2 به دلیل نارس بودن بستری شده است.

 

نوزاد تازه‌متولد قل2 به دلیل نارس بودن بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه متولد قل دوم به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام خمینی دهدشت بستری شده است.

پدر نوزاد به دلیل دیسک ‌کمر و بیماری اعصاب بیکار است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر با چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در دهدشت سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

این نوزاد به همراه قل دیگر خود از بدو تولد تحت درمان بوده‌اند و هزینه درمان قل دیگر توسط خانواده تامین شده است.

پدر و مادر این نوزاد قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده