نوزاد تازه‌متولد قل سوم به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد قل سوم به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد قل سوم به دلیل نارس بودن و مشکل تنفسی در بیمارستان طالقانی ایلام بستری شده است و هر چه سریعتر بایستی درمان شود.

پدر نوزاد کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در ایلام سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

دو قل دیگر این نوزاد نیز به دلیل نارس بودن تحت درمان بوده‌اند که هزینه‌های درمان آنها توسط خانواده تامین و پرداخت شده و پدر و مادر جهت تامین هزینه درمان قل سوم نیاز به یاری و کمک شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
اسناد شفافیت