نوزاد تازه‌متولد قل دوم به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد قل دوم به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد قل دوم به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر نوزاد به علت آسیب مفاصل پا در سانحه تصادف، ازکارافتاده و بیکار است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل پدری در یاسوج سکونت دارند و به کمک دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 27 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

این نوزاد به همراه قل دیگر خود از بدو تولد تحت درمان بوده‌اند و هزینه قل اول توسط خانواده تامین شده و نوزاد با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده است.

پدر و مادر قادر به تامین هزینه‌های درمان قل دوم نیستند و برای درمان وی، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت