نوزاد تازه متولد قل دوم به دلیل نارس بودن بستری شده است. 

نوزاد تازه متولد قل دوم به دلیل نارس بودن بستری شده است. 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه متولد قل دوم به همراه قل دیگر خود به دلیل نارس بودن در بیمارستان ایران ایرانشهر بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دویست هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با هفت فرزند خود در یک منزل استیجاری در مهرستان سیستان و بلوچستان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه ...

این نوزاد به دلیل عدم توانایی مالی خانواده جهت پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر نوزاد قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند تا هر دو فرزندشان با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شوند.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار

تماس با ما