نوزاد تازه‌متولد قل دوم به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد قل دوم به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به همراه قل دیگر خود، به دلیل تنگی نفس در بیمارستان الغدیر ابهر بستری شده است و تحت مراقبت و درمان است.

پدر نوزاد کارگر روزمزد و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و پانصدهزار تومان است.

پدر و مادر با چهار فرزند خود و به همراه پدربزرگ و مادربزرگ در یکی از روستاهای ابهر سکونت دارند و شرایط مالی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، فتوتراپی و ...

این خانواده قادر به تامین کل هزینه درمان فرزندشان نیستند و چشم امید به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند تا هر دو نوزادشان به بهبودی کامل دست یابند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت