نوزاد تازه‌متولد قل اول به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد قل اول به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد قل اول به همراه قل دیگر خود به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر پرورش ماهی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌ میلیون و دویست‌ هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای یاسوج سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 25 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

این نوزاد دچار مشکل قلبی نیز می‌باشد و بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر و مادر قادر به تامین کل هزینه‌های درمان فرزندشان نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند تا هر دو فرزندشان با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شوند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده