نوزاد تازه‌متولد به دلیل کم‌آبی بدن بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل کم‌آبی بدن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل کم‌آبی بدن در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر نوزاد به تازگی از زندان آزاد شده و بیکار است و مادرش خانه‌دار و بیمار است.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یزد و در یک منزل استیجاری بدون آب و برق سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، گفتاردرمانی و ...

پدر و مادر این نوزاد قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت تامین هزینه‌های درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت