نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر روزمزد ساختمانی است که در حال حاضر به دلیل رکود کار ساخت و ساز بیکار می باشد و مادرش خانه دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزندشان در خانه‌ای استیجاری در روستایی از توابع خرم آباد زندگی می کنند.

به دلیل اینکه پدر نوزاد فاقد درآمد می باشد و این خانواده از طریق  کمک اطرافیان زندگی خود را می گذرانند، پدر و مادر توانایی پرداخت هزینه های درمان نوزادشان را ندارند و به کمک هم وطنان عزیز نیازمند می باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت