نوزاد تازه‌متولد(قل1)به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد(قل1)به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد قل اول به دلیل نارس بودن در بیمارستان آرش تهران بستری شده است.

پدر نوزاد سرایدار و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در یک منزل سرایداری در رودهن سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 33 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

این نوزاد به همراه قل دیگر خود از بدو تولد تحت درمان بوده‌اند و قل دوم چندی پیش به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده و قل اول که نیاز به مراقبتهای بیشتر داشته در حال حاضر درمان خود را به پایان رسانده و آماده ترخیص می‌باشد.

این نوزاد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر قادر به تامین هزینه‌های درمان فرزندشان نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت