نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

عدم درمان به موقع این نوزاد، منجر به نارسایی ریوی و حتی مرگ نوزاد خواهد شد.

پدر نوزاد کارگر روزمزد ساختمانی است که در حال حاضر بیکار می باشد و مادرش خانه دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در خانه ای استیجاری در شهرستان پل دختر استان لرستان سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه زندگی خود را می گذرانند.

این خانواده شرایط اقتصادی خوبی ندارند تا بتوانند هزینه بیمارستان را پرداخت کنند و چشم امید به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند تا نوزادشان به بهبودی کامل دست یابد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت