نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن و بیماری دیابت در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر نوزاد شاگرد راننده و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هشتصد هزار تومان می باشد.

مادر به همراه دو فرزند خود در خانه ای استیجاری در یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر این نوزاد توانایی پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و به یاری هم وطنان عزیز نیازمند می باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت