نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس‌بودن بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس‌بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس‌بودن در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بستری شده است.

به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از نارس‌بودن احتمال فوت وجود دارد و نوزاد باید تحت درمان باشد.

پدر نوزاد کارگر و مادر خانه دار می باشد.

این خانواده که دو فرزند دارند در خانه مادری در بوشهر ساکن هستند و به سختی زندگی می گذرانند.

از آنجایی که پدر از اتباع خارجی می‌باشد، این خانواده تحت پوشش بیمه نیستند و قادر به تأمین هزینه سنگین بیمارستان نمی‌باشند.

شما هموطنان عزیز می‌توانید با کمک به درمان این نوزاد سهمی در شادی این خانواده داشته باشید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت