نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان افشار یزد بستری شده و تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفته است.

پدر نوزاد کارگر شرکت خصوصی است و چندین ماه است که حقوقی دریافت نکرده است و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و یکصد هزار تومان است.

این خانواده با چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در میبد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 30 روز بستری
  • عمل جراحی
  • تصویربرداری، درمان دارویی، شنوایی سنجی و ...

با توجه به زیاد بودن مدت درمان و هزینه‌های سنگین درمان، پدر و مادر این نوزاد توانایی تأمین و پرداخت کل هزینه درمان او را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت