نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر نوزاد در زندان بسر می‌برد و مادر از طریق شکستن پسته بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصدهزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل شخصی فرسوده در اردکان یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

فرزند هشت ساله این خانواده نیز از طریق جمع‌آوری ضایعات در تامین هزینه‌ها به مادر کمک می‌کند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

این نوزاد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر این نوزاد به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان او نیست و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده