نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن و دیسترس تنفسی در بیمارستان افضلی‌پور کرمان بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان است.

این خانواده با سه فرزند خود در کرمان و در منزلی استیجاری سکونت دارند و شرایط مالی چندان مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 76 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی، اکو و ...

با توجه به طولانی شدن مدت درمان و بالا بودن هزینه درمان، پدر و مادر نوزاد توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان او را ندارند و جهت درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده