نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه بستری شده است.

پدر این نوزاد در زندان است و مادر کارگر منازل می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصدهزار تومان است.

مارد به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در کرمانشاه ساکن هستند و شرایط مالی چندان خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 29 روز بستری
  • عمل جراحی
  • تصویربرداری، درمان دارویی و ...

مادر این نوزاد توانایی تأمین هزینه درمان فرزندش را ندارد و نیاز به یاری شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت