نوزاد تازه‌‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد تازه‌‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر فصلی است و اخیرا دچار سوختگی از ناحیه دست شده و توانایی کار کردن ندارد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصد‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در یاسوج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 16 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

بنا به توصیه پزشک معالج، این نوزاد جهت ادامه درمان بایستی به یکی از مراکز درمانی استان فارس اعزام شود.

پدر و مادر نوزاد به لحاظ اقتصادی بسیار در مضیقه بوده و قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نمی‌باشند و نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت