نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارسایی کلیوی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارسایی کلیوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارسایی کلیوی در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر نوزاد به دلیل بیماری قلبی در حال حاضر بیکار می‌باشد و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه شش فرزند خود که دو تا از فرزندان دچار معلولیت شنوایی هستند و تحت پوشش بهزیستی می‌باشند؛ در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند و به سختی امرار‌معاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

این نوزاد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر این نوزاد قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده