نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی و زردی در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر کارگاه چوب‌بری و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در تهران سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر این نوزاد توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما مهریاران عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت