نوزاد تازه‌متولد به دلیل مشکل مغزی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل مشکل مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نرسیدن اکسیژن به مغز در بدو تولد دچار مشکل مغزی شده و در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر نوزاد معتاد و بیکار است و مادر از طریق کارگری در گلخانه بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه هفت فرزند خود در منزلی استیجاری در یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، شنوایی‌سنجی و...

این خانواده توانایی پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده