نوزاد تازه‌متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل مشکل تنفسی و عفونت ریوی در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر این نوزاد شاگرد مغازه خدمات کامپیوتری و مادر نوزاد خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و یکصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در یاسوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

این خانواده شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و توانایی تامین کل هزینه درمان فرزندشان را ندارند و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده