نوزاد تازه‌متولد به دلیل مشکلات تنفسی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل مشکلات تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل مشکلات ناشی از تولد در منزل، دچار مشکلات تنفسی شده و در بیمارستان حضرت زینب شیراز بستری شده است.

با توجه به اینکه مادر و نوزاد، پس از گذشت یک روز از تولد به علت بدحالی مادر و نوزاد، به این مرکز منتقل شده‌اند و شرایط وخیمی دارند بایستی تحت مراقبتهای ویژه قرار گیرند و هر چه سریعتر درمان شوند.

پدر نوزاد در افغانستان است و مادر به همراه پنج فرزند و یک خواهر در یک منزل استیجاری در شیراز سکونت دارند.

مادر این نوزاد از طریق کارگری در منازل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

این نوزاد که از اتباع افغانی است تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، مادر نوزاد قادر به تامین هزینه درمان او نیست و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت