نوزاد تازه‌متولد به دلیل عفونت ریوی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل عفونت ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل عفونت ریوی در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر نوزاد به تازگی فوت شده و مادر خانه‌دار است.

مادر به همراه تنها فرزند خود در منزل پدری در روستای دشتروم یاسوج سکونت دارند و شرایط بسیار نامساعدی دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر این نوزاد به تنهایی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و جهت درمان تنها فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت