نوزاد تازه‌متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است.

این نوزاد نارس بوده و دچار تنگی نفس نیز می‌باشد و تا بهبودی کامل بایستی تحت مراقبتهای ویژه باشد.

پدر نوزاد کارگر فصلی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در یکی از روستاهای بیرجند سکونت دارند و برای درمان فرزندشان به بیمارستان بهارلوی تهران مراجعه کرده‌اند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر این نوزاد توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و چشم‌انتظار یاری مهریاران عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت