نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه(پنومونی) و تنگی نفس در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است.

پدر نوزاد ازکارافتاده می باشد و مادر برای تامین هزینه های زندگی به کارگری در منازل می پردازد و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده نهصدهزار تومان می باشد.

این خانواده با هشت فرزند خود در منزلی استیجاری در شیراز سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

این نوزاد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر نوزاد قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیازمند یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت