نوزاد تازه‌متولد به دلیل عفونت خون بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل عفونت خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل عفونت خون(سپسیس)در بیمارستان حضرت زینب شیراز بستری شده است.

این نوزاد علاوه بر این بیماری، دچار مشکل تنفسی و نارسایی شدید قلبی نیز می‌باشد و بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر نوزاد به دلیل مشکل قلبی قادر به کار کردن نیست و مادر کارگر کشاورزی است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای اقلید فارس سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

این نوزاد جهت ادامه درمان به بیمارستان قلب الزهرای شیراز اعزام خواهد شد.

پدر و مادر این نوزاد قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت