نوزاد تازه‌متولد به دلیل عدم توانایی در بلع بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل عدم توانایی در بلع بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل عدم توانایی در بلع(به دلیل مشکل گلو) در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر بوده و مدتی است که بیکار می‌باشد و مادر خانه‌دار است و تنها منبع درآمد خانواده یارانه است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در یاسوج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر این نوزاد قادر به پرداخت هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان فرزندشان چشم‌انتظار یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت