نوزاد تازه‌متولد به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل ضعف و بیحالی در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر نوزاد که معلولیت جسمی دارد، شاگرد مغازه است و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دو میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزل شخصی در رفسنجان سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر نوزاد قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیستند و برای تامین هزینه درمان نیازمند یاری و همراهی شما هموطنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده