نوزاد تازه‌متولد به دلیل سپسیس بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل سپسیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل سپسیس(عفونت خونی)و همچنین عفونت ریه در بدو تولد در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و چهارصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند در یک منزل استیجاری در تهران سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

این نوزاد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان او به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

پدر و مادر این نوزاد توانایی تامین کل هزینه درمان فرزندشان را ندارند و جهت تامین بخشی از این هزینه چشم انتظار یاری مهریاران عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت