نوزاد تازه‌متولد به دلیل سپسیس بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل سپسیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل سپسیس(عفونت خونی)در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است.

پدر نوزاد قبلا دستفروش بوده و اکنون به دلیل سانحه تصادف قادر به کار کردن نمی‌باشد و خانه‌نشین شده است و مادر نوزاد خانه دار است.

این خانواده با دو فرزند در یک منزل استیجاری در تهران سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر این نوزاد توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و چشم انتظار یاری مهریاران عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت