نوزاد تازه‌‌متولد به دلیل سم‌زدائی بستری شده است.

 

نوزاد تازه‌‌متولد به دلیل سم‌زدائی بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌‌متولد به دلیل سم‌زدائی در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

این نوزاد به علت اعتیاد مادر در بیمارستان بستری شده تا اثر مواد از بدن وی خارج شود.

پدر نوزاد بازنشسته و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و هشتصد‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند خود که یکی از فرزندان دچار معلولیت جسمی-حرکتی است و تحت پوشش بهزیستی می‌باشد در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر این نوزاد قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده