نوزاد تازه‌متولد به دلیل سم‌زدائی بستری شده است.

 

نوزاد تازه‌متولد به دلیل سم‌زدائی بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل سم‌زدائی در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

این نوزاد به علت اعتیاد مادر در بیمارستان بستری شده تا اثر مواد از بدن وی خارج شود.

پدر نوزاد کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند خود که یکی از فرزندان دچار معلولیت ذهنی است و تحت پوشش بهزیستی می‌باشد در منزلی استیجاری در اردکان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر نوزاد قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده