نوزاد تازه‌متولد به دلیل زردی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل زردی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل زردی در بیمارستان آیت‌ا... خاتمی هرات بستری شده است.

پدر نوزاد به دلیل مشکل قطع عضو از ناحیه پا، توانایی کار کردن ندارد و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با هفت فرزند خود در یک منزل استیجاری در مروست یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، فتوتراپی و ...

با توجه به اینکه این نوزاد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

این خانواده شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان را تامین و پرداخت کنند و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت